دسترسی سریع
محل برگزاری

جهت مشاهده محل برگزاری کلیک نمایید.

به‌کارگیری ظرفیت صنعت بیمه در تامین مالی پروژه‌های صنعت نفت
به‌کارگیری ظرفیت صنعت بیمه در تامین مالی پروژه‌های صنعت نفت

جلسه هم اندیشی صنعت نفت و صنعت بیمه با رویکرد " بکارگیری و توسعه ظرفیت صنعت بیمه در تضمین تامین مالی و پوشش ریسک پروژه‌های صنعت نفت" به عنوان محور سوم کنفرانس در تاریخ 1398/10/21 با حضور رییس کمیته راهبری کنفرانس، مدیر روابط عمومی کنفرانس، نمایندگان محترم بیمه مرکزی، پژوهشکده بیمه، کنسرسیوم بیمه نامه های مشترک انرژی و جمعی از مدیران صنعت بیمه کشور در محل موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی برگزار شد.

جواد حدادی رییس کمیته راهبری کنفرانس هدف از برگزاری کنفرانس را بکارگیری ظرفیت بازار پول، سرمایه و بیمه در تامین مالی پروژههای صنعت نفت کشور اعلام کرد و گفت با توجه به تنگنای ایجاد شده برای کشور و بخصوص برای صنعت نفت جهت دسترسی به منابع مالی بین المللی این کنفرانس با رویکردی عملیاتی در تلاش است تا با معرفی پروژه‌های اولویت دار قابل تامین مالی و توجیه پذیر چهار شرکت اصلی وزارت نفت به تامین کنندگان منابع مالی داخلی از یک سو، و با معرفی ظرفیت‌ها و ابزارهای نوین مالی داخلی به صنعت نفت کشور از سوی دیگر تهدید بوجود آمده در تامین منابع مالی صنعت نفت را تبدیل به فرصتی برای مشارکت و تعامل حداکثری بین صنعت نفت و بازار پول، سرمایه و بیمه داخلی نماید. این تعامل از طریق دفتر تامین مالی پروژه کنفرانس(PFO) انجام خواهد شد.

حدادی در ادامه هدف نشست را همفکری صنعت نفت با صنعت بیمه جهت برگزاری پانل تخصصی بیمه در روز کنفرانس اعلام کرد و اظهار داشت بر اساس تصمیم جمعی مبتنی بر سناریوهای پیشنهادی جهت طرح در پانل، بهترین موضوع که میتواند تعامل حداکثری بیمه و نفت را در پی داشته باشد به عنوان موضوع اصلی پانل اتنخاب خواهد شد.

مدیر روابط عمومی کنفرانس سیاوش دریابار نیز اعلام کرد لیست پروژه‌های چهار شرکت اصلی برای مشارکت در اجرا، تامین مالی و پوشش ریسک به زودی آماده و به سرمایه‌گذاران، بازار پول، سرمایه و بیمه عرضه خواهد شد. شرکتهای بیمه نیز متناسب با کفایت سرمایه و حد مجاز ریسک پذیری میتوانند در تامین مالی و پوشش ریسک پروژههای صنعت نفت مشارکت داشته باشند.

در ادامه سناریوهای پیشنهادی به شرح ذیل مورد بررسی قرار گرفت

سناریوهای پیشنهاد شده که مورد بررسی قرار گرفت عبارتند از:

  • طرح تعریف بیمه نامه های تضمین
  • مدیریت و ارزیابی ریسک عملیاتی در صنعت بیمه در طرح های صنعت نفت
  • تشکیل صندوق اتکایی انرژی - صندوق سرمایه‌گذاری
  • تامین مالی ریسک و اوراق بهادار بیمه‌ای

بمنظور جمع بندی و انتخاب موضوع نهایی فرمهای نظر سنجی توزیع و نظرات به دبیرخانه علمی ارجاع شد.

 

کنفرانس توسعه نظام مالی در صنعت نفت    کنفرانس توسعه نظام مالی در صنعت نفت    کنفرانس توسعه نظام مالی در صنعت نفت 

 

کنفرانس توسعه نظام مالی در صنعت نفت    کنفرانس توسعه نظام مالی در صنعت نفت    کنفرانس توسعه نظام مالی در صنعت نفت 


1398/10/22 (1 سال قبل )