دسترسی سریع
محل برگزاری

جهت مشاهده محل برگزاری کلیک نمایید.

کمیته اجرایی

 

ejra (1)
دکتر موسی احمدی

دبیر اجرایی کمیته بازار سرمایه

 

 

 

 

 


برزگر (1)
دکتر مالک اژدر برزگر صدیق

دبیر اجرایی کمیته بیمه

 

 

 

 

 


ejra (1)
دکتر مجتبی رئیس صفری

دبیر اجرایی فین تک

 

 

 

 

 

 


ejra (1)
دکتر حسن بان

دبیر اجرایی کمیته بازار پول

 

 

 

 

 

 


ejra (1)
مهندس محمد مجیدی

دبیر اجرایی کمیته اکتشاف و تولید

 

 

 

 

 


 

اعضای دبیرخانه:

 

آقای دکتر ابومحمد توکلی

آقای حمید کشاورزیان

خانم منیژه بنی علی

آقای برزگر

آقای دکتر اصغری

خانم زهرا عزیزی

خانم نسرین مالک پور

خانم سارا تاتلاری

خانم دکتر نیره بایسته

خانم مهندس روژین شرافتی

آقای مهندس هادی واحدی