دسترسی سریع
محل برگزاری

جهت مشاهده محل برگزاری کلیک نمایید.

فرمت نگارش مقاله

 

 

فرمت نگارش مقاله

 

پژوهشگران لازم است مقالات خود را بر اساس محورهای کنفرانس و طبق دستورالعمل تهيه‌ی مقاله از بخش سامانه کاربران، به دبيرخانه دائمی کنفرانس ارسال نمایند. بدیهی است دبيرخانه کنفرانس از بررسی مقالاتی كه مطابق دستورالعمل زير تهيه و ارسال نشوند، معذور است.

 

همچنین از پژوهشگران گرامی درخواست می‌گردد، در هنگام ارسال مقالات نسبت به ارسال رزومه خود مطابق دستورالعمل زیر اقدام نمایند.

 

 

 

فرمت ارسال مقالات

 

                                             Adobe-PDF-Document-icon                                                                  9f5614cc92f4f1bb2de84cc6d9a6acd1 (1) 

 

 

فرمت ارسال رزومه

 

                                            Adobe-PDF-Document-icon                                                                  9f5614cc92f4f1bb2de84cc6d9a6acd1 (1)