دسترسی سریع
محل برگزاری

جهت مشاهده محل برگزاری کلیک نمایید.

برگزارکنندگان

 

 

برگزار کنندگان کنفرانس

 

 

logo

 

 

مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، وابسته به وزارت نفت و از مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی تابع ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مأموریت خود را در سال ۱۳۷۰ به عنوان یك مركز پژوهشی آغاز كرد. رسیدن به اهداف ترسیم شده در چشم‌انداز بیست‌ ساله جمهوری اسلامی ایران و تحقق نقش مهم صنعت نفت در مجموعه فعالیت‌های علمی, اقتصادی, اجتماعی, سیاسی و بین‌المللی كشور و كمك به تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مدیران عالی صنعت نفت از طریق توجه به مطالعات اقتصاد انرژی, مدیریت منابع انسانی, مدیریت مالی و برنامه‌ریزی, راهبرد فناوری, سناریوهای جهانی انرژی, بازارهای بین‌المللی نفت و گاز و موضوعات راهبردی در سطح كلان صنعت نفت، از اهداف میان‌مدت و بلندمدت این مؤسسه است. بر همین اساس فعالیت‌های مؤسسه با تصویب هیات امناء آن در چارچوب پژوهشكده‌های زیر انجام می‌گردد:

 


*پژوهشكده اقتصاد انرژی
*پژوهشكده منابع انسانی و مدیریت
*پژوهشكده مطالعات راهبردی فناوری

 


مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، در حال حاضر به عنوان هاب پژوهش‌های راهبردی وزارت نفت شناخته شده و وظیفه مدیریت و برونسپاری و تجمیع دانش پروژه‌های راهبردی را عهده دار است.

 


SDDF

 

توسعه راهبردی دانافرافن، با هدف پژوهش، مشاوره و ارائه خدمات مرتبط با تأمین مالی سازمان‌های پروژه‌محور تشکیل شده و مأموریت آن تحقیق در روش‌ها و ابزارهای نوین تأمین مالی جهانی، چگونگی بومی‌سازی و توسعه آن‎ها متناسب با نیاز کشور تعریف شده است. توسعه راهبردی دانافرافن دبیرخانه کنفرانس توسعه نظام مالی در صنعت نفت است.