دسترسی سریع
محل برگزاری

جهت مشاهده محل برگزاری کلیک نمایید.

پنل‌های تخصصی

 

 

پنل‌های تخصصی

 

 

پنل‌های تخصصی کنفرانس توسعه نظام مالی در صنعت نفت عبارتند از:

 

1- مدل توسعه در نظام مالی صنعت نفت؛

2- الگوی تامین مالی در قراردادهای IPC؛

3- تامین مالی شرکتهای ایرانی اکتشاف و تولید؛

4- مطالعات موردی موفق تامین مالی در صنعت نفت وگاز- خط ششم سراسری انتقال گاز ایران به عراق؛

5- ظرفیت‌های بازار پول در تامین مالی پروژه‌های صنعت نفت؛

6- توسعه ظرفیت بازار سرمایه در تامین مالی پروژه‌های صنعت نفت؛

7- تأمین مالی شرکت‌های پتروشیمی از طریق بورس کالا؛

8- بکارگیری ظرفیت شرکت های تامین سرمایه در تامین مالی پروژه های صنعت نفت؛

9- افزایش کارایی بورس انرژی در تامین مالی صنعت نفت؛

10- تقویت نقش شرکت‌های بیمه‌گر داخلی در صنعت نفت و گاز؛

11- معرفی ظرفیت فین‌تک‌ها در مدیریت و مبادلات مالی صنعت نفت و گاز؛

12- توسعه زیرساخت های ICT بمنظور افزایش مشارکت فین‌تک‌ها در مبادلات مالی نفت.