دسترسی سریع
محل برگزاری

جهت مشاهده محل برگزاری کلیک نمایید.

حامیان علمی و معنوی

 

 

حامیان علمی و معنوی کنفرانس توسعه نظام مالی در صنعت نفت

 

کنفرانس توسعه نظام مالی صنعت نفت، با حضور همه ارکان و ذینفعان مرتبط با تأمین مالی پروژه‌های صنعت نفت و صاحبان نوآوری در فناوری‌های مالی برگزار خواهد شد. جمعی از بنیان‌گذاران پروژه، پیمانکاران صنعت نفت، تأمین کنندگان مالی در کنار نهادهای قانونگذار و ناظر و با پشتوانه علمی برخی دانشگاه‌های تراز اول کشور، در تلاش برای توسعه نظام مالی صنعت نفت گرد هم خواهند آمد.   

 

این کنفرانس با حمایت علمی و معنوی وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس انرژی ایران، شرکت فرابورس ایران، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا، بیمه مرکزی ج.ا.ا، پژوهشکده بیمه، انجمن مدیریت پروژه ایران، انجمن مالی اسلامی ایران،انجمن استصنا، انجمن شرکت‌های مهندسی و ساخت صنایع نفت و نیرو، انجمن ستصا، انجمن اپک، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، دانشگاه‌ تربیت مدرس، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌گردد. بدین ترتیب در دستاوردهای قابل انتظار از برگزاری کنفرانس، نظرات همه ذینفعان در حد امکان لحاظ و محصولات خروجی با روایی و پایایی بیشتری به مخاطبان عرضه خواهد شد.

 

 

                                     دفتر-امور-زنان-و-خانواده-وزارت-نفت-150x134    ملی نفت      ملی گاز    شرکت ملی پالایش و پخش    پتروشیمی

 

                           بورس و اوراق بهادار       بورس انرژی            61235_522          پژوهشکده پولی و بانکی        Post        45940 

 

                                      انجمن استصنا           نفت و نیرو         3dade579-2457-4a6a-93b5-cfae63272980          apec      تبریک-اتاق-بازرگانی-صنایع-معادن-و-کشاورزی-ایران-به-شرکت-تونل-سد-آریانا   

   

                               انجمن مدیریت پروژه         50501_792           IUST_logo_solid_black-svg       Tarbiat_Modares_University1_logo              علامه طباطبایی            sbu-logo-LimooGraphic-300x300