دسترسی سریع
محل برگزاری

جهت مشاهده محل برگزاری کلیک نمایید.

محورهای علمی کنفرانس

 

 

محورهای علمی کنفرانس

 

 

محورهای علمی کنفرانس توسعه نظام مالی صنعت نفت عبارتند از:

 

*مدل توسعه در نظام مالی صنعت نفت؛

 

*آسیب شناسی تامین مالی در بخش نفت بر اساس چارچوب های جدید؛

                1- پتانسیل‌های تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در بخش پایین دستی صنعت نفت

                2- چالش‌های تأمین مالی پیمانکاران بخش بالادستی و شرکت‌های E&P

                3- الگوی تأمین مالی در قراردادهای IPC

 

*بکارگیری درس آموخته‌های مطالعات موردی موفق تأمین مالی؛

 

*توسعه ظرفیت بازار پول در تأمین مالی پروژه‌های صنعت نفت؛

                1- نقش بانک مرکزی در تسهیل دسترسی به منابع بانکی داخلی و خارجی در بخش نفت

                2- حداکثرسازی مشارکت بانک‌ها در شرکت‌های SPV صنعت نفت

                3- تعریف و بکارگیری رویه‌ها و ابزارهای جایگزین سوئیفت

                4- امکانسنجی تأسیس بانک نفت

 

* توسعه ظرفیت بازار سرمایه در تأمین مالی پروژه‌های صنعت نفت؛

                1- باز تعریف نقش شرکت‌های سرمایه‌گذاری در سرمایه‌گذاری و تأمین مالی بخش نفت

                2- افزایش مشارکت شرکت‌های تأمین سرمایه در تأمین مالی پروژه‌های صنعت نفت

                3- نقش سازمان بورس در ایجاد ابزارهای نوین تأمین مالی صنعت نفت

                4- تأمین مالی صنعت نفت از طریق ابزارهای نوین مالی اسلامی

                5- افزایش کارایی بورس انرژی در تأمین مالی صنعت نفت

                6- بهبود کارایی صندوق پروژه در بخش نفت

 

*توسعه ظرفیت شرکت‌های بیمه‌گر در تأمین مالی پروژه‌های صنعت نفت؛

 

*توسعه ظرفیت فین‌تک‌ها در مبادلات مالی نفت؛

                1- توسعه زیرساخت های ICT بمنظور افزایش مشارکت فین‌تک‌ها در مبادلات مالی نفت

                2- بکارگیری رمزارزهای مبتنی بر بلاکچین در مبادلات مالی حاصل از فروش نفت

                3- افزایش مشارکت شرکت های خطرپذیر(VC) در سرمایه گذاری صنعت نفت

                4- بکارگیری ظرفیت اپلیکیشن‌های پرداخت در بخش مالی صنعت نفت

 

*بررسی رویکردهای جدید مبادلات پولی حاصل از فروش نفت؛

               1- سیستم‌های تهاتری در فروش نفت

               2- رویکرد SPV