معرفی پروژه‌های صنعت نفت برای تامین مالی از بازار سرمایه و پول کشور از طریق دفتر تامین مالی پروژه (PFO)
1398/10/07

اولین نشست معرفی پروژه‌های اولویت‌دار و قابل تامین مالی از بازار سرمایه و پول کشور از طریق دفتر تامین مالی پروژه (PFO) به عنوان یکی از ابزارهای اجرایی کنفرانس در روز دوشنبه 139809/11 برگزار گردید. در این نشست که با حضور ارکان برگزاری کنفرانس، برخی مدیران صنعت نفت و تعدادی از مدیران بانک‌ها، شرکت‌های تامین سرمایه،  بیمه،  نمایندگانی از مجمع شرکتهای‌ایرانی اکتشاف و تولید، انجمن‌ها و تشکل‌های خصوصی برگزار شد تعدادی از پروژه‌های اولویت دار وزارت نفت جهت اجرا و تامین مالی توسط نمایندگان محترم شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت ارایه شد.

 

مشاهده متن کامل خبر