پرچم ایران را بالا نگه می داریم!
1397/12/08

ایران کشوری با تمدن 4000 ساله. این کشور در طول قرن ها همواره با فراز و نشیب های گوناگونی همراه بوده است. و مردمان ایران، مردمانی که همواره در بحرانی ترین مقاطع اتحاد خود را حفظ کرده اند و در راه آبادانی و آزادی وطن کوشیده اند. مردمان این کشور در شرق و غرب، جنوب و شمال همواره با فداکاری های خود از این مرز و بوم دفاع کرده اند و در این راه از جان مضایقه نکرده و نمی کنند.

این جنگ ها برای ایران و ایرانی تمام ناشدنی است. ما ملتی هستیم که آموخته ایم برای سعادت و آزادگی باید تلاش کرد و باید فداکاری کرد و باید اندیشید و باید کار کرد. هنوز هم آماده ایم تا برای کشورمان بجنگیم و پرچمش را بالا نگاه داریم.

ادامه ...